Friday, February 3, 2012

"Во почетокот беше ДЕЛО!"

"ФАУСТ" на Јохан Волфганг Гете треба да биде задолжителна лектира за секого што има барем малку ниет за развој на сопствените интелектуални и духовни способности.


Неодамна се потсетив на еден пасус стихови од "ФАУСТ" на Гете што уште одамна ми останале во сеќавање. Препрочитувајќи ги деновиве сфатив дека сеќавањето се должи на мајсторијата на преведувачот што на брилијантен начин успеал генијот на Гете од оригиналот да го преточи на преубав македонски јазик.


Знам да читам и да пишувам на неколку јазици, ама за жал не и на германски.
Еве го пасусот за кој станува збор во оригиналот на Гете:
Чисто заради споредба приложувам и еден превод на истиот пасус на англиски јазик:
Да ја прошириме споредбата и со еден превод на руски јазик:

На крајот според моето скромно мислење ви го давам и преводот на овие стихови на нашиот македонски јазик направен од Душан Томовски. Мислам дека не сум воопшто субјектвен ако кажам дека овој превод е најубав од сите останати.


Проценете сами:
"Во почетокот беше ДЕЛО!"No comments:

Post a Comment