Friday, December 7, 2012

Македонски песни на филм и ТВ


Направив едно видео на кое се собрани многу македонски песни извадени од различни македонски филмови и ТВ серии.

Песните што се на видеото од кои некои имаат и повеќе верзии и изведби се следните:

"Со маки сум се родил јас"
"Во борба македонски народе"
"Песна за војводата Методија Патчев"
"Темен се облак зададе"
"Јовано Јованке"
"Црно му било пишано на Александро Турунџе"
"Абре Македонче"
"Нели ти реков Селим аго бре"
"Денес над Македонија" (химата)
"Бојот започна горе Крушово"

Играните и ТВ филмовите и сериите од кои се земени инсертите во видеото се наведени со наслови и години на нивното производство.1 comment: